fot. Marta Gurgul

mgr Wojciech Gurgul

Uczestnik Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie (dysertacja doktorska Rozwój polskiej literatury gitarowej w XX i z początkiem XXI wieku przygotowywana pod kierunkiem dr hab. Ewy Jabłczyńskiej oraz dr Anny Stachury-Bogusławskiej). Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie gitary Joanny Rudnickiej oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie gitary prof. Aliny Gruszki, ukończył także Kurs Edytorstwa Muzycznego w Krakowie (organizowany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz Uniwersytet Jagielloński) oraz studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania w oświacie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. 

W latach 2014–2017 był redaktorem naczelnym kwartalnika miłośników gitary klasycznej „Sześć Strun Świata”, obecnie jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma. Od roku 2024 jest członkiem redakcji czasopisma naukowego Edukacja Muzyczna. Jest trzykrotnym stypendystą programu „Białe plamy – muzyka i taniec” (edycje 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci” (2020), autorem książek 30 lat Śląskiej Jesieni Gitarowej (2016), Polskie druki muzyczne z udziałem gitary wydane w latach 1901–1939 (2022) i Zofia Zdziennicka-Bergerowa (2023), redaktorem szeregu wydawnictw nutowych (m.in. pierwsze współczesne edycje utworów Stanisława Jezierskiego, Romualda Truskolaskiego i Otto Steinwendera w wydawnictwie Eufonium). Jego artykuły naukowe poświęcone muzyce gitarowej ukazywały się w czasopismach „Muzyka”, „Soundboard Scholar”, „Folk Art and Ethnology”, „Edukacja Muzyczna” oraz „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, a także w serii wydawniczej Musica Galiciana. Jest twórcą Internetowego katalogu polskiej muzyki gitarowej XX i XXI wieku, dostępnego pod adresem www.nagitare.pl. W centrum jego zainteresowań naukowych znajduje się historia polskiej gitarystyki. 

Prowadzi klasę gitary w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, uczył także w szkołach w Zawierciu, Brzesku, Tuchowie i Bobowej. Zasiadał jako juror w konkursach gitarowych m.in. w Tczewie (2015, 2016), Sopocie (2018) i Redzie (2022, 2023). Był pomysłodawcą i organizatorem Tuchowskich Kameraliów Gitarowych (trzy edycje w latach 20172019). Opublikowane przez wydawnictwo Seis Cordas, a przygotowane wraz z żoną Alicją Kawą, serie dydaktycznych publikacji nutowych zatytułowanych Ronda na gitarę oraz Wariacje na gitarę dwukrotnie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Jako członek Śląskiego Oktetu Gitarowego w latach 2015–2020 koncertował w Polsce (m.in. w Filharmonii Śląskiej i w ramach serii Śląska Trybuna Kompozytorów), Czechach, Serbii, Austrii i na Słowacji. Współtworzy duet wokalno-gitarowy Palabras Duo (z mezzosoopranistką Jadwigą Huber) oraz duet gitarowy wraz z Alicją Kawą. Prawykonał utwory m.in. Jana Edmunda Jurkowskiego, Jerzego Bauera, Petera Scartabello, Jana Kasprzyka, Franciszka Wieczorka i Piotra Senkowskiego, zaś swoje kompozycje dedykowali mu Andrzej Henryk Bączyk oraz Michał Lazar.

monografie

rozdziały w pracach zbiorowych


W przygotowaniu: 

artykuły naukowe


W przygotowaniu:

artykuły popularnonaukowe

redakcja publikacji nutowych

komentarze wydawnicze

publicystyka

inne publikacje

prelekcje

osiągnięcia pedagogiczne